SAĞLIK SEN GENEL BAŞKANI MEMİŞ KÜTAHYA’DA...
10 Kasım 2015, Salı

Sağlık Sen Kütahya Şube Başkanlığı 7 Kasım 2015 tarihinde İl Divan Toplantısını Yoncalı’da gerçekleştirdi. Toplantıya Sağlık Sen Genel Başkanı Metin MEMİŞ, Genel Başkan Yardımcıları, Afyon ve Eskişehir Şube Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri, Simav, Gediz, Hisarcık, Emet, Tavşanlı İlçe Temsilcileri ve Yönetimleri, Kurum İş Yeri Temsilcileri ve bazı idareci ve konuklar katıldı. Program Şube Başkan Yardımcısı Dilek ACARCA’ nın açılış konuşması ile başladı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasının kuruluşu ve temsil sahibi olanların bu görevi üstlenen temsilci yetkililerin önemine değindi.

Sağlık Sen Tanıtım Filminin ardından kürsüye gelen Şube Başkanı Yücel AKGÜN; konuşmasına Kurban Bayramının 1. günü hayatını kaybeden Gediz Devlet Hastanesi çalışanlarından İsmail KARABOĞA’yı rahmetle anarak başladı. 1 Kasım seçimlerine değinen AKGÜN, “Ülkemizin üzerinde oynanan oyunları milletimiz yine boşa çıkarmıştır. İstikrar ve 2023 yılı hedefleri için Kütahya üzerine düşeni yapmıştır.” dedi. 2003 yılında başlayan Sağlıkta Dönüşüm milletçe takdir edilirken bunda sağlık çalışanlarının yadsınamaz katkısının olduğunu, sendika olarak dönüşüm kapsamında değişiklik ve yenilikleri çalışan gözüyle de değerlendirdiklerini söyledi. Atatürk Üniversitesi ile görüşmesinden bir örnek vererek Lisans Tamamlamanın Sağlık Sen için büyük bir kazanım olduğunu, bunun yanında 2016 yılının ilk altı ayı için % 6 oranında artışın toplu sözleşmede masaya çakılı kalan malum sendikalarca küçümsendiğini, hâlihazırda alınan ücretlere kıyasla yeni yılda; bir hizmetli personelin % 6,1, VHKİ kadrosunda çalışanın % 11,35, Hemşirenin % 15,14, Uzman Doktorun % 17,73, Yoğun Bakım Hemşiresinin 16,83, Şef kadrosunda çalışan bir personelin ücretinde ise % 10,46 artışın söz konusu olacağını belirtti.

Önümüzdeki süreçte üyeleri için bazı iş yerleri ile yapacakları indirim anlaşmalarına müteakip üyelere gerekli duyurunun yapılacağını ve üyeleri için çeşitli alanlarda dernek faaliyetleri gerçekleştireceklerini bildiren AKGÜN, birlik beraberlik mesajları ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmalarını sonlandırdı.

            Sağlık Sen Genel Başkanı Metin MEMİŞ ise davetten memnuniyet duyduğunu belirtip, teşkilatı selamlayarak başladığı konuşmasında; Türkiye’de işler yoluna girdiğinde birilerinin ülkenin önünü kapatmaya çalıştığını ifade ederek, "Gezi eylemleriyle beraber bu ülkede 17 ağacı bahane ederek ülkeyi kaosa sürüklemek istediler. Oysaki o 17 ağacı bahane edenler Yalova’da 170 ağaç kesilirken sessiz kaldılar. Okmeydanı’nda Berkin Elvan öldürüldüğü zaman onu ekmek almaya giden masum çocuk gibi gösterenler Diyarbakır’da fakirlere kurban eti dağıtırken öldürülen Yasin Börü’yü görmezden geldiler. Onun için ülkemiz üzerinde oynanan oyunları çok iyi görmek zorundayız. 17 ve 25 Aralık yargı darbesi girişimiyle yapılan algı operasyonuyla bu milletin seçtiği iradeyi yıkmak istediler. Milletimizin feraseti buna da müsaade etmedi" diye konuştu.

MEMİŞ, 7 Haziran seçimlerinde istikrarın bozulmasıyla kaos ortamı oluşturulmak istendiğini dile getirerek, "Türkiye’yi Suriye gibi yapmak, kardeş kavgası başlatmak istiyorlardı. O esnada Memur-Sen ailesi olarak biz görevimizi üstlendik. Sahaya inmek kaydıyla bu oyunu çalışanlarımıza anlatmak için 81 vilayetimizi gezdik. Allah’a hamdolsun bu oyun bozuldu. Kardeşliğimizi bozmak isteyenlere karşı nasıl ki Çanakkale’de hep beraber mücadele verdiysek inşallah bundan sonra da ülkemizi bölmek isteyenlere aynı birliktelikle bu mücadeleyi vererek ülkemize sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı. Dünya mazlumlarının yanında olan bir sivil toplum örgütü olduklarını da ifade etti.

“KURUŞ” değil “DURUŞ” sendikacılığı yatıklarını söyleyen Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş, Türkiye genelinde Sağlık-Sen’in üye sayısını 250 bine çıkarmak için çalışacakların belirterek, Genel Merkez olarak her zaman ve her anlamda Kütahya teşkilatının yanında olduklarını sözlerine ekledi. 2015 toplu sözleşeme kazanımlarının altını çizen genel başkan elde edilen bu hakların sahaya çok iyi anlatılması gerektiğini, Kütahya Şubesinin 2500 üye hedefine ulaşması için hep birlikte gayret gösterilmesi gerektiğine vurgu yapan Memiş temsilcilerin gereken çalışmayı yapacağına inancının tam olduğu söyledi.

 

Genel Başkan Memiş Sağlık-Sen olarak 3. dönem toplu sözleşme masasında elde ettikleri kazanımları da şöyle sıraladı:

“Bütün kamu görevlilerine; 2016 yılı için yüzde 6+5, 2017 için yüzde 3+4 zam elde ettik. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışan personelin döner sermaye tavan katsayısının 1.50’den 1.70’e çıkarılmasını ve hizmet alanı kadro unvan katsayılarının 0,05 puan artırılmasını sağladık.(350 bin sağlık çalışanını ilgilendiren bu kazanım ile GİH, TH, YH sınıfına 100 TL’ye kadar, sağlık hizmetleri sınıfına 200 TL’ye kadar ek ödeme kazandık.)

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, Üniversite Hastaneleri’nde ve Adli Tıp Kurumu’nda görev yapanların ayda 5 güne, yılda 10 güne kadar olan yıllık izinlerinde döner sermayeden kesinti yapılmayacak! (Kazanımımız sayesinde Hekimlerde 150-500 TL, hekim dışında 50-150 TL zararı ortadan kaldırdık.)

2016 yılından itibaren uygulanmak üzere sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi için Bilim Kurulu kurulmasını sağladık.

Tüm çalışanlarımızın emekli maaşlarının ve emekli ikramiyesinin artmasını sağlayacak Özel Hizmet Tazminatı yansıtma oranlarının 15 puan artırılmasını sağladık. (Kazanımımız sayesinde emekli ikramiyesinin 3800 TL, emekli maşlarının 100 TL artırılmasını sağladık.)

Hizmet kolumuza bağlı Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu ve Üniversite Hastanelerinde 2005 yılından sonra göreve başlayan 300 bin çalışanımıza 1 Derece kazandık. (Kazanımımız sayesinde düşülen dereceye göre 250 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek.)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda nöbet tutan çalışanların nöbet ücretlerinin her nöbet günü için 4 saate haftada 12 saate çıkarılmasını sağladık. (Kazanımımız sayesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda nöbet tutan yaklaşık iki bin personel 200 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek.)

Kanunla belirtilen uzman hemşirelik ve uzman ebelik şartlarını taşıyanların özel hizmet tazminatlarının 5 puan artırımlı ödenmesini sağladık. (Kazanımımız sayesinde uzman ebe ve uzman hemşireler 40 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek.)

Kazanımımız sayesinde 4/C’lilerin ve memur görevi ifa eden işçilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili çalışma yapılacak. Kazanımımız sayesinde 4/C’lilere 150 TL ek ödeme yapılmasını sağladık.

AFAD’a bağlı kampların bulunduğu illerde görev yapan hekim dışı sağlık çalışanlarının tavan katsayılarını 1.80’e çıkarılmasını sağladık. (Kazanımımız sayesinde bu illerde görev yapan sağlık çalışanlarının 200 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek.)

Yemek hizmetinden faydalanamayan 112 personeline nakdi yemek yardımı yapılmasını sağladık. (Kazanımımız sayesinde yemek hizmetinden yararlanamayan 112 personeline 174 TL nakdi yemek bedeli ödenecek.)

Üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık personelinin tavan katsayılarının 1.50’den 1.70’e çıkarılmasını sağladık. (Kazanımımız sayesinde GİH, TH, YH sınıfına 100 TL’ye kadar, sağlık hizmetleri sınıfına 200 TL’ye kadar ek ödeme kazandık.)

Üniversite hastanelerinde görev yapanların döner sermaye katsayılarının YÖK ile birlikte daha adil bir şekilde yeniden değerlendirilmesi kararını aldırdık.

Adli Tıp Kurumunda görev yapan personelden tavan katsayısı 1.50 olanların tavan katsayılarının 1.70’e çıkarılmasını sağladık.

(Kazanımımız sayesinde Adli Tıp Kurumu personeli 150 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek.) Adli Tıp Kurumu’nda ölüm raporu ve otopsi nöbeti tutan çalışanların tavan katsayılarının yüzde 10 artırılmasını sağladık. (Kazanımımız sayesinde hekimler 500 TL’ye kadar, diğer çalışanlarımız 150 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek.)

Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı entegre hastanelerin özellikli birim kadro unvan katsayıları 0,40’dan 0,50’ye çıkarıldı. (Kazanımımız sayesinde entegre hastanelerin özellikli biriminde görevli bir sağlık çalışanı 350 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek.)

Komisyon kararı aranmaksızın re’sen geçici görevlendirilenlere kadrosunun bulunduğu kurum veya görevlendirildiği kurumdan hangisinin döner sermayesi yüksek ise oradan döner sermaye ek ödemesi yapılacak.

Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlara döner sermayede 0,10 ek puan aldık. (Kazanımımız sayesinde bu birimde görevli bir sağlık çalışanı 250 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek.)

Üçüncü basamak sağlık tesislerinde görev yapan uzman hekimlerin hizmet alanı kadro unvan katsayılarını 2.50’ye çıkarılmasını sağladık. (Kazanımımız sayesinde bu birimde çalışan bir uzman hekim 350 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek.)

112 Acil Sağlık İstasyonu sorumlu sağlık personelinin hizmet alanı kadro unvan katsayısını 0.50’ye çıkarılmasını sağladık! (Kazanımımız sayesinde 112 Acil Sağlık İstasyonu sorumlu sağlık personeli 400 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek.)

Çevre Sağlığı ve tütün denetimi yapan personele yüzde 5 ek puan aldık! (Kazanımımız sayesinde bu birimde görevli bir sağlık çalışanı 100 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek.)

 Cuma Namazı saatinde kamu görevlileri 2 saat izinli sayılacak. Şef ve Sivil Savunma Uzmanlarının özel hizmet tazminatlarına ek 5 puan aldık. (Kazanımımız sayesinde Şef ve Sivil Savunma uzmanları 40 TL ek ücret elde edecek.)”

Konuşmanın ardından soru cevap kısmına geçildi. Daha sonra Vekil Ebe Hemşireler ile Genel Başkan ve Yönetim Kurulunca toplantın ardından İl Divan Toplantısı sona erdi.


FOTO GALERİ  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo